In deze video worden de belangrijkste bevindingen uit de monitoringsrapportage van het NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) gegeven. Ook wordt kort uitgelegd wat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is en wat er komt kijken bij de monitoring.

video

In deze video worden de belangrijkste bevindingen uit de monitoringsrapportage van het NSL gegeven. Ook wordt kort uitgelegd wat het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is en wat er komt kijken bij de monitoring. Het NSL is opgericht om ervoor te zorgen dat Nederland uiteindelijk aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit gaat voldoen. Met behulp van de gegevens uit het NSL kunnen gemeentes, provincies en rijksoverheid samen werken om de luchtkwaliteit te verbeteren. Aan het woord komen: Joris van Gessel, Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, Anique Sanders, Functie: Projectleider NSL (Infomil, Rijkswaterstaat). Susanna Jonker, Projectleider Monitoring NSL.