video

(Een animatie.)

VOICE-OVER: Maatschappelijke uitdagingen en veranderingen
in onze volksgezondheid, veiligheid en leefomgeving
vragen continu om nieuw overheidsbeleid.

(Mensen in een park.)

Om dit beleid te onderbouwen, te toetsen en aan te passen,
is gefundeerde wetenschappelijke kennis nodig.
Het RIVM heeft expertise en mogelijkheden om deze nieuwe kennis te creƫren.
Daarmee zijn wij een belangrijk adviseur van de overheid.
Als agentschap van het ministerie van VWS onderzoeken, signaleren en adviseren we
en voeren we allerlei taken uit
op het gebied van volksgezondheid, veiligheid en leefomgeving.
Het ministerie van VWS is eigenaar, maar ook een van onze opdrachtgevers.
Daarnaast werken we voor andere ministeries
en tal van regionale, nationale en internationale overheidsinstellingen.
Ook werken we samen met kennisinstellingen in binnen- en buitenland.
Het RIVM gaat met een vraagstuk aan de slag nadat een aanvraag is ingediend,
de opdracht is verstrekt en de financiering is geregeld.

(Bij een stad verschijnt een kalender.)

Om goed voorbereid te zijn op urgente, toekomstige maatschappelijke vraagstukken
en de daarvoor benodigde kennis paraat te hebben,
is het van belang dat wij tijdig kennis en expertise opbouwen.

(Twee poppetjes.)

Wij besluiten niet zelf welke belangrijke onderzoeksvragen we oppakken.
De opdrachtgevers bepalen wat het RIVM onderzoekt, maar niet hoe wij te werk gaan.
Dat bepalen wij zelf
zodat de uitvoering onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord is.
Deze onafhankelijke manier van werken is vastgelegd in de Wet op het RIVM.
Door het onderzoek dat wij in opdracht uitvoeren,
bouwen wij aan nieuwe wetenschappelijke kennis en deskundigheid.
Het RIVM heeft beperkt budget voor eigen wetenschappelijk onderzoek.
Waaronder het ontwikkelen van methodieken en modellen.
Hiermee bereiden we ons voor op ontwikkelingen
die niet automatisch in onze opdrachten zitten.
Zo houden we onze kennis actueel en kunnen we ook in de toekomst
onze opdrachtgevers gedegen blijven adviseren
op het gebied van volksgezondheid, veiligheid en leefomgeving.
Meer weten over wat het RIVM voor u kan betekenen?
Neem dan contact met ons op.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt violet met wit. Beeldtekst: De zorg voor morgen begint vandaag. Meer weten? www.rivm.nl. info@rivm.nl.)