Nadia, huisarts, legt in deze video uit wat de mogelijke uitslagen van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker zijn en wat er daarna gebeurt.

Video uitslag bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Nadia, huisarts, geeft nadere uitleg over de mogelijke uitslagen van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

NADIA: 'Welke uitslagen zijn er mogelijk na een uitstrijkje en wat gebeurt er daarna?'

(RUSTIGE BEAT)

BEELDTEKST: Vier vragen over de uitslag van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Welke uitslag kan je krijgen?

NADIA: 'Baarmoederhalskanker wordt bijna altijd veroorzaakt door het HPV-virus, oftewel het humaan papillomavirus. En als je een bevolkingsonderzoek krijgt van baarmoederhalskanker, dan wordt er eerst gekeken of je dat virus hebt. Als je dat virus hebt, dan wordt gekeken of er ook afwijkende cellen zijn. En afwijkende cellen kan betekenen dat je een voorstadium hebt van baarmoederhalskanker. Er zijn vier verschillende uitslagen mogelijk. De eerste uitslag is dat er geen HPV gevonden is. Dan wordt er niet verder gekeken naar of er afwijkende cellen zijn. De tweede uitslag is dat er wel HPV gevonden is, maar dat er geen afwijkende cellen gevonden zijn. Maar dat willen we wel in de gaten houden. Dus dan is het nodig om na één jaar nog een uitstrijkje te laten maken. De derde uitslag is dat er wel HPV gevonden is en dat er ook licht afwijkende cellen gevonden zijn. Dat is nog geen voorstadium van baarmoederhalskanker en het lichaam ruimt het meestal vanzelf weer op. Maar dan is het ook nodig om in de gaten te houden en dus na een jaar weer een uitstrijkje te moeten maken. Stel: er zijn weer afwijkende cellen gevonden, dan is het nodig om naar de gynaecoloog verwezen te worden. De vierde uitslag is dat er HPV gevonden is en dat er ook afwijkende cellen gevonden zijn. Dan heb je een grotere kans op baarmoederhalskanker. Dan is 't nodig om verwezen te worden naar de gynaecoloog voor verder onderzoek.

BEELDTEKST: Is een jaar wachten met een controle-onderzoek wel veilig?

NADIA: 'Als het HPV-virus gevonden wordt, dan is het nodig om na één jaar een controle-uitstrijkje te doen. Dat voelt misschien lang, maar baarmoederhalskanker heeft ongeveer 10 tot 15 jaar nodig om zich te ontwikkelen. Een controle-uitstrijkje na één jaar is daarom veilig. Als er dan toch afwijkende cellen gevonden worden, dan is het meestal goed te behandelen. Dan is het ook nodig om verwezen te worden naar de gynaecoloog.'

BEELDTEKST: Waarom wordt er bij een controle-onderzoek niet meer getest of ik nog HPV heb?

NADIA: 'De kans is best groot dat er na één jaar nog steeds HPV is. Het lichaam doet er namelijk best lang over om het HPV-virus op te ruimen. En dat is niet erg, zolang het geen afwijkende cellen veroorzaakt. En daar is dit controle-uitstrijkje voor. We kijken dus niet naar HPV, maar wel naar of er afwijkende cellen zijn.

BEELDTEKST: Hoe gaat het vervolgonderzoek?

NADIA: 'Als je bent verwezen naar de gynaecoloog, dan gaat de gynaecoloog kijken naar de baarmoedermond, hoe de baarmoedermond eruitziet. En soms worden er ook stukjes weefsel weggehaald, ook wel biopten. En afhankelijk van wat er uit die onderzoeken komt, bepaalt de gynaecoloog of, en zo ja, wat voor behandeling er dan verder nodig is. Soms wordt er meteen een behandeling gedaanom afwijkende cellen te behandelen. En dat gebeurt dan onder plaatselijke verdoving.

BEELDTEKST: Logo RIVM. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volkgsgezondheid, Welzijn en Sport. Meer informatie? Rivm.nl/baarmoederhalskanker. Een productie van het RIVM ©2022. De zorg voor morgen begint vandaag.