Ardine de Wit (onderzoeker Volksgezondheid en Zorg, RIVM) geeft antwoord op de volgende vraag:

Wat is de belangrijkste les voor de toekomst?

Video 5

Spreker: Ardine de Wit, onderzoeker Volksgezondheid en Zorg, RIVM

BEELDTEKST: Wat is de belangrijkste les voor de toekomst?

ARDINE DE WIT: Ook al gaat het om operaties die soms best even uitgesteld kunnen worden, ons onderzoek laat zien dat er veel gezondheid verloren gaat als de druk op de zorg te hoog wordt. We denken dat het belangrijk is dat er goede afspraken gemaakt worden over hoe zorg in crisistijd toch zo goed mogelijk door kan gaan. Bijvoorbeeld door zorg te verplaatsen naar privéklinieken. En onze cijfers kunnen helpen om de schaarstecapaciteit zo goed mogelijk te gebruiken voor operaties die veel gezondheidswinst opleveren.

BEELDTEKST: rivm.nl/uitgesteldezorg copyright RIVM juli 2022 De zorg voor morgen begint vandaag