In de animatievideo licht het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu toe wat er in het algemeen in de wetenschap bekend is over chroom-6. Ook wordt getoond hoe chroom-6 in het lichaam terecht kan komen en wat er dan gebeurt.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert het “Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage-locaties, chroom-6 en CARCChemical Agent Resistant Coating” uit. Onderzocht wordt wat het effect van werken met chroom-6 is op de gezondheid van (ex-)medewerkers van Defensie. In afwachting van de resultaten van dat onderzoek, heeft het RIVM versimpeld en kort op een rij gezet wat er tot nu toe al in de wetenschap bekend is over chroom-6. De animatievideo gaat niet in op de situatie bij Defensie en de blootstelling van (ex-)medewerkers aan chroom-6. Dat wordt nog onderzocht.

Wat is er in de wetenschap bekend over chroom-6?