In deze animatie wordt uitgelegd wat radon is, waar het voorkomt en wat je zelf kunt doen om de blootstelling zo klein mogelijk te houden.

video

00:00:00:22 - 00:00:04:07
In uw huis of op uw werkplek is radon aanwezig.

00:00:04:21 - 00:00:06:05
Maar wat is radon?

00:00:06:21 - 00:00:09:03
Radon is een radioactief gas.

00:00:09:07 - 00:00:11:11
Het ontstaat van nature in de bodem.

00:00:11:15 - 00:00:16:19
Ook komt het voor in bouwmaterialen die gemaakt zijn
van grondstoffen afkomstig uit de bodem...

00:00:16:19 - 00:00:18:21
zoals beton en baksteen.

00:00:18:24 - 00:00:22:22
Van daaruit komt radon in de lucht terecht,
dat gaat vanzelf.

00:00:23:01 - 00:00:27:15
Buiten vervliegt radongas gemakkelijk,
maar binnen kan het zich ophopen.

00:00:27:23 - 00:00:32:00
Gelukkig is de radonconcentratie in Nederland
gemiddeld laag...

00:00:32:00 - 00:00:33:18
vergeleken met het buitenland.

00:00:33:19 - 00:00:36:01
Wel zijn er regionale verschillen.

00:00:36:12 - 00:00:39:09
In Zuid-Limburg en in de buurt van de grote rivieren...

00:00:39:09 - 00:00:42:00
zijn de concentraties hoger dan gemiddeld.

00:00:42:04 - 00:00:44:11
Dat komt door de bodemsamenstelling.

00:00:44:21 - 00:00:48:21
Radon verandert vanzelf in andere,
radioactieve stoffen.

00:00:49:06 - 00:00:54:07
Deze radioactieve stoffen hechten zich gemakkelijk
aan zwevende stofdeeltjes in de lucht.

00:00:54:12 - 00:00:55:24
Ze zijn heel klein.

00:00:56:10 - 00:00:59:21
Als u deze inademt,
kunnen ze achterblijven in de longen.

00:01:00:02 - 00:01:05:08
Hier geven de radioactieve stoffen straling af,
wat de kans op longkanker vergroot.

00:01:05:21 - 00:01:09:09
Hoe meer radon er in uw huis
of werkplek aanwezig is...

00:01:09:09 - 00:01:10:23
en hoe langer u hier bent...

00:01:10:23 - 00:01:13:23
hoe meer van deze radioactieve stoffen u inademt.

00:01:14:08 - 00:01:17:09
De kans dat u longkanker krijgt,
wordt daarmee groter.

00:01:17:20 - 00:01:20:00
Dit geldt vooral voor mensen die roken.

00:01:20:05 - 00:01:22:20
Roken versterkt het schadelijke effect van radon.

00:01:23:00 - 00:01:27:21
Naar schatting krijgen ieder jaar ongeveer 300 mensen,
waarvan de meeste roken...

00:01:27:22 - 00:01:30:09
longkanker als gevolg van radon.

00:01:30:24 - 00:01:35:00
U kunt de hoeveelheid radon in huis verminderen
door goed te ventileren.

00:01:35:06 - 00:01:36:09
Om dit goed te doen...

00:01:36:09 - 00:01:40:19
moeten dag en nacht voldoende ventilatieroosters
en klepraampjes open staan.

00:01:41:07 - 00:01:44:20
In zeldzame gevallen zijn ook aanvullende
maatregelen zinvol...

00:01:45:08 - 00:01:47:07
zoals het isoleren van de vloer...

00:01:47:11 - 00:01:52:00
of het afdichten van kieren bij leidingen
die uit de kelder of kruipruimte komen.

00:01:52:18 - 00:01:55:05
Wilt u meer informatie over radon?

00:01:55:07 - 00:01:59:21
Ga naar www.rivm.nl/radon