Bij het gebruik van deze gegevens gelden de volgende voorwaarden:

  1. Indien u de gegevens wilt gebruiken voor een wetenschappelijke publicatie, vraag dan het NWKV Nederlandse Werkgroep voor Klinische Virologie (Nederlandse Werkgroep voor Klinische Virologie) (Nederlandse Werkgroep voor Klinische Virologie)-bestuur om toestemming.
  2. Indien de gebruikte gegevens herleidbaar zouden kunnen zijn (wegens de specifieke inhoud of vorm) tot 1 of meerdere deelnemers van de Virologische Weekstaten, dan behoort de gebruiker van de gegevens de betreffende deelnemer op de hoogte te stellen van het voorgenomen gebruik hiervan.
De reactie mogelijkheid is gesloten op deze pagina.