In samenwerking met Nederlandse Werkgroep voor Klinische Virologie

 

De virologische weekstaten geven inzicht in het voorkomen van bepaalde virusinfecties. Deze gegevens zijn van belang voor professionals in de infectieziektenbestrijding en voor het diagnostisch beleid van medisch microbiologische laboratoria.

Wat zijn de virologische weekstaten?

De virologische weekstaten vormen het overzicht van wekelijks aangetoonde virusinfecties. Eenmaal per week melden 21 laboratoria het aantal keer dat een bepaalde virusinfectie bij patiënten gevonden werd. Alle deelnemende laboratoria zijn aangesloten bij de Nederlandse Werkgroep voor Klinische Virologie van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)). 

Wat is het doel van de virologische weekstaten?

We gebruiken de weekstaten om het voorkomen van virussen te surveilleren. De weekstaten tonen welke virusinfecties optreden en hiermee is het een van de gegevensbronnen die we gebruiken om de volksgezondheid te bewaken. Gecombineerd met andere surveillancegegevens kan een verandering in het voorkomen van een virusinfectie aanzetten tot het nemen van bestrijdingsmaatregelen.