Aanvullende tabellen van voedselconsumptiegegevens VCP Voedselconsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling)-Jongvolwassenen 19-30 jaar 2003

In de onderliggende tabellen vindt u resultaten van de VCP Voedselconsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling)-Jongvolwassenen 19-30 jaar 2003, ter aanvulling op de tabellen in de rapportage. De tabellen zijn zo veel mogelijk opgesplitst naar geslacht, leeftijd, opleiding en BMI Body Mass Index (Body Mass Index) en naar plaats van consumptie en eetmoment. De tabellen betreffen de waargenomen inname en zijn gewogen voor sociaaldemografische factoren, seizoen en dag van de week. De consumptie van voedingsmiddelen en de bijdrage (bronnen) aan de inname van energie en macro- en micronutriënten is hier weergegeven volgens de voedingsmiddelen-groepsindeling van EPIC-Soft, inclusief individuele EPIC-voedingsmiddelencodes. De gegevens zijn gewogen voor sociodemografische factoren. Nadere beschrijving van het onderzoek is te vinden in het RIVM-rapport Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 2003.


Naar de aanvullende tabellen