De diverse publicaties naar aanleiding van de VCPVoedselconsumptiepeiling's vóór 2003 zijn hieronder weergegeven.

Rapporten  

 • De consumptie van groenten en fruit in meer detail op basis van voedselconsumptiepeilingen in Nederland.  TNO-rapport V6831. Hulshof KFAM, ter Doest D. Zeist: TNO Kwaliteit van Leven, 2006. 
 • Enkele belangrijke ontwikkelingen in de voedselconsumptie. Publicatie nr 2002/12. Gezondheidsraad. Den Haag: Gezondheidsraad, 2002.
 • Basisrapportage en tabellen voedselconsumptiepeiling 1997-1998 en gegevens op het niveau van voedingsmiddelen en voedingsstoffen over een periode van tien jaar. Zeist: TNO Voeding, 1998.
 • Rapportage voedselconsumptiepeilingen  VCPVoedselconsumptiepeiling-3: 10 jaar trend. Zeist: TNO Voeding, 1998.
 • Zo eet Nederland: resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 1997-1998. Den Haag: Voedingscentrum, 1998.
 • Zo eet Nederland, 1992: resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 1992. Den Haag: Voorlichtingsbureau voor de Voeding, 1993.
 • Wat eet Nederland: resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 1987/1988. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en het ministerie van Landbouw en Visserij, 1988.


Artikelen /hoofdstukken  

 • De voedselconsumptie en de voedingsstofinname. In: Ons eten gemeten. Van Kreijl CFCystic Fibrosis en Knaap AGAC (red). RIVM-rapport 270555007. Ocké MCmedisch centrum, Hulshof KFAM. Bilthoven: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2004; 66-75.
 • Prevalentie van risicofactoren in Nederland en andere Europese landen. In: Gezondheid op koers? Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002. Bohn Stafleu Van Loghum. Bilthoven: RIVM, 2002.
 • Changes in the diet in The Netherlands: 1987-88 to 1992. Löwik MRH et al. Int J. Food Sci Nutr. 1998;49:S1-S64.
 • Exogene determinanten. Leefstijl: Voeding. In: Maas IAM, Gijsen R, Lobbezoo IE, Poos MJJC (eds): Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 1997. I De gezondheidstoestand: een actualisering. Löwik MRH, Seidell JC, Hermus RJJ, Hulshof KFAM. Elsevier/De tijdstroom, 1997, 675-683. 
 • Adequacy of the diet in the Netherlands in 1987-1988 (Dutch Nutrition Surveillance System).  Löwik MRH et al. Int J Food Sci Nutr. 1994;45(suppl 1):S1-S63.
 • The Dutch National Food Consumption Survey: design, methods and first results. Hulshof KFAM, van Staveren WA. Food Policy 1991;16:257-260. 
 • Socio-economic status, dietary intake and 10 y trends: the Dutch National Food Consumption Survey. Hulshof KF et al. Eur J Clin Nutr. 2003; 57(1): 128-37.