De diverse publicaties naar aanleiding van de VCP Voedselconsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling)'s vóór 2003 zijn hieronder weergegeven. 

Rapporten  

Zie voor een volledig overzicht van de TNO rapporten over de voedselconsumptiepeilingen vóór 2003: https://repository.tno.nl/islandora/search/voedselconsumptiepeilingen.


Artikelen /hoofdstukken  

  • De voedselconsumptie en de voedingsstofinname. In: Ons eten gemeten. Van Kreijl CF Cystic Fibrosis (Cystic Fibrosis) en Knaap AGAC (red). RIVM-rapport 270555007. Ocké MC medisch centrum (medisch centrum), Hulshof KFAM. Bilthoven: RIVM, 2004; 66-75.
  • Prevalentie van risicofactoren in Nederland en andere Europese landen. In: Gezondheid op koers? Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002. Bohn Stafleu Van Loghum. Bilthoven: RIVM, 2002.
  • Changes in the diet in The Netherlands: 1987-88 to 1992. Löwik MRH et al. Int J. Food Sci Nutr. 1998;49:S1-S64.
  • Exogene determinanten. Leefstijl: Voeding. In: Maas IAM, Gijsen R, Lobbezoo IE, Poos MJJC (eds): Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 1997. I De gezondheidstoestand: een actualisering. Löwik MRH, Seidell JC, Hermus RJJ, Hulshof KFAM. Elsevier/De tijdstroom, 1997, 675-683. 
  • Adequacy of the diet in the Netherlands in 1987-1988 (Dutch Nutrition Surveillance System).  Löwik MRH et al. Int J Food Sci Nutr. 1994;45(suppl 1):S1-S63.
  • The Dutch National Food Consumption Survey: design, methods and first results. Hulshof KFAM, van Staveren WA. Food Policy 1991;16:257-260. 
  • Socio-economic status, dietary intake and 10 y trends: the Dutch National Food Consumption Survey. Hulshof KF et al. Eur J Clin Nutr. 2003; 57(1): 128-37.