Rekenmodel voor het risico van bodemverontreiniging met vluchtige stoffen.

VOLASOIL model voor berekening van het risico van bodemverontreiniging door vluchtige stoffen (model voor berekening van het risico van bodemverontreiniging door vluchtige stoffen) voert een actuele risico-analyse uit in het geval van bodemverontreiniging met vluchtige verbindingen. Voor de Nederlandse bouwpraktijk berekent VOLASOIL de binnenluchtconcentratie in huizen gebouwd op bodems die verontreinigd zijn met vluchtige stoffen. Het model wordt beschouwd als een optimum tussen een degelijke theoretische onderbouwing en de toepasbaarheid in de praktijk van het bodemonderzoek. Een combinatie van meten en rekenen is mogelijk. Het model berekent voor verschillende verontreinigingssituaties, zoals bij een drijflaag, puur product in de onverzadigde zone of gecontamineerd grondwater in de kruipruimte, de locatie-specifieke risico's. VOLASOIL kan worden gebruikt voor de onderbouwing van beslissingen over eventuele sanering (Wet Bodembescherming).

VOLASOIL is beschikbaar voor professioneel of beroepsmatig gebruik via https://www.risicotoolboxbodem.nl/. Om het model te kunnen downloaden is het nodig om u eerst gratis te registreren.