De VTVVolksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 bevat en analyseert een schat aan gegevens over de gezondheid van Nederlanders en de inspanningen om die te bevorderen. Het zet op een rij wat is bereikt en wat er dankzij lopend beleid de komende jaren verwacht mag worden.

Ga naar de VTVVolksgezondheid Toekomst Verkenning 2010: 'Van Gezond naar Beter'