De gelekoortsmug (Aedes aegypti) komt voor in de  tropische regio’s van Azië, Afrika, Zuid- en Midden-Amerika. Via internationale transporten kan de mug zich verspreiden naar andere delen van de wereld. Ook in Nederland bestaat er daarom een kleine kans dat de mug ‘meelift’ met een vliegtuig of schip. In landen waar deze mug veel voorkomt, is er een kans dat de mug door te steken infectieziekten overbrengt zoals gele koorts, knokkelkoorts (dengue), chikungunya en zikakoorts.

Nee, in Nederland komt de gelekoortsmug van nature niet voor en wordt daarom ook wel een exotische mug genoemd. Er is echter een kleine kans dat de mug ‘meelift’ in vliegtuigen of schepen die uit gebieden komen waar de mug wel voorkomt. Omdat het Nederlandse klimaat niet geschikt is voor de mug, kunnen  geïmporteerde gelekoortsmuggen zich niet in Nederland  vestigen.

De  NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit  houdt in de gaten of de gelekoortsmug of andere exotische muggen Nederland binnenkomen. Zij zetten daarvoor muggenvallen neer op plekken waar internationaal transport plaatsvindt, zoals bij bedrijven waar tweedehands banden worden geïmporteerd, in de zeehavens en op Schiphol.

Nee, de reizigers lopen geen risico te worden gestoken. De muggen die op Schiphol zijn aangetroffen, komen uit muggenvallen die aanwezig zijn op plekken waar geen reizigers aanwezig zijn. Omdat in Nederland geen gelekoorts, knokkelkoorts (dengue), chikungunya en zikakoorts voorkomt, kan de mug die ziekten ook niet overdragen op de mens. Het is voor de eerste keer dat er gelekoortsmuggen op Schiphol in muggenvallen zijn gevonden.

Ja, reizigers die naar gebieden reizen waar de gelekoortsmug van nature voorkomt, lopen daar wel een risico om gebeten te worden. Neem daarom voorzorgmaatregelen om muggenbeten te voorkomen. Momenteel is er veel aandacht voor het zikavirus. Naast beschermende maatregelen om muggensteken te voorkomen, gelden er aanvullende adviezen voor reizigers in relatie met zwangerschap.