Wat is het usutuvirus?

Het usutuvirus is een vogelvirus dat door muggen overgedragen kan worden. Het virus komt oorspronkelijk uit Afrika en is vernoemd naar de Usuturivier in Swaziland. Het is zeer zeldzaam dat mensen ziek worden van het virus.

Waar komt het usutuvirus voor?

Het usutuvirus komt in verschillende Europese landen voor bij vogels. Het werd voor de eerste maal vastgesteld in Italië in 1996. Het virus is ook gevonden bij vogels in Spanje, Oostenrijk, Kroatië, Hongarije, Zwitserland, Tsjechië en Duitsland.
In augustus 2016 is het virus voor het eerst in Nederland gevonden bij enkele merels en enkele gehouden Laplanduilen.

Welke vogels worden ziek van het usutuvirus?

Veel vogelsoorten kunnen besmet raken met het usutuvirus.
Het usutuvirus veroorzaakt sterfte bij zangvogels en uilen; vooral bij merels, huismussen, boerenzwaluw en Laplanduilen.

Is er een risico voor mensen?

De kans dat mensen ziek worden door het usutuvirus is heel erg klein. Ondanks grote uitbraken onder vogels, is in heel Europa het virus slechts bij enkele mensen gevonden. Het merendeel van deze patiënten had onderliggend lijden.

Zijn maatregelen nodig om besmetting te voorkomen?

Het virus kan niet “overgaan” op mensen door het aanraken van zieke of dode vogels. Daarom zijn algemene hygiënemaatregelen bij het oppakken van zieke of dode vogels voldoende (zie ook DHWC Dutch Wildlife Health Centre (Dutch Wildlife Health Centre) website).

Wat kan ik doen als ik een dode merel of huismus vind?

Je kunt de vondst van een dode vogel melden bij het Dutch Wildlife Health Centre ( DWHC Dutch Wildlife Health Centre (Dutch Wildlife Health Centre)). Dit kan via het meldingsformulier op de website van DWHC (www.dwhc.nl). Bij ongewone sterfte (meerdere vogels tegelijk) onder in het wild levende vogels  besluit het DWHC, na overleg met betrokken instanties, welke acties nodig zijn. Je mag de vondst ook doorgeven aan Sovon Vogelonderzoek Nederland(www.sovon.nl).

Links:

Voor meer informatie: www.dwhc.nl