Ziekte van Weil in het kort

Wat is de ziekte van Weil?

De ziekte van Weil is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een bacterie. Deze bacteriën heten leptospirosen.

Van de bacterie kunnen mensen ook andere ziekten krijgen. De informatie hieronder gaat alleen over de ziekte van Weil.

De ziekte komt over de hele wereld voor. In Nederland komt de ziekte weinig voor.

Wat zijn de klachten bij de ziekte van Weil?

De klachten beginnen met:

 • plotseling hoge koorts (39-40 graden),
 • koude rillingen,
 • buikpijn,
 • braken,
 • spierpijn (vooral in de kuiten),
 • hevige hoofdpijn.

Daarna kan iemand last krijgen van:

 • geel zien van de huid en het oogwit,
 • nieren die slecht gaan werken,
 • bloedingen in de huid,
 • rode vlekken op de benen.

Iemand kan soms erger ziek worden door een nierontsteking of een leverontsteking.

De tijd tussen het besmet raken en het ziek worden is 2 tot 30 dagen. Meestal is dit 7 tot 12 dagen.

Hoe kunt u de ziekte van Weil krijgen?

Ratten kunnen de bacterie bij zich dragen. Via hun urine kan de bacterie in aarde, riool en oppervlaktewater (zoals sloten en plassen) terecht komen.

U kunt besmet raken door:

 • contact met levende of dode ratten,
 • contact met de urine van ratten,
 • contact met aarde, riool en oppervlaktewater waarin besmette urine zit,
 • door het zwemmen in sloten en plassen waarin besmette ratten leven.

De bacterie kan via wondjes of via de ogen, neus of mond in het lichaam komen.

Wie kan de ziekte van Weil krijgen?

Iedereen die in contact komt met vochtige aarde en water waar ratten zitten, kan de ziekte krijgen. Mensen die werken met riool, grond of oppervlaktewater hebben een grotere kans.

Iemand die de ziekte van Weil heeft gehad, kan de ziekte opnieuw krijgen.

Wat kunt u doen om de ziekte van Weil te voorkomen?

Er is geen inenting om de ziekte te voorkomen. Voor honden is er wel een inenting.

Wat kunt u wel doen?

 • Draag rubberen handschoenen en laarzen bij contact met water of grond wanneer er ratten zijn gezien.
 • Dek wondjes af voordat u in contact komt met aarde en water in de natuur.
 • Was de handen met water en zeep na contact met aarde of oppervlaktewater.
 • Zwem alleen in een zwembad of veilige zwemplassen. De Provincie wijst plassen aan waarin mensen kunnen zwemmen. Dat staat op borden die bij de zwemplas staan.
 • Laat geen voedsel of afval achter bij zwemplassen. Ratten kunnen hier op af komen.
 • Laat ook geen voedsel of afval in de tuin liggen.
 • Ziet u ratten in uw buurt? Bel dan de gemeente. Zij kunnen helpen.
 • Werkt u met grond, riool of oppervlaktewater? Draag dan tijdens uw werk beschermende kleding. Bescherm uw ogen met een bril en uw neus en mond met een kapje. Draag rubberlaarzen en handschoenen.

Is de ziekte van Weil te behandelen?

De ziekte wordt behandeld met medicijnen. Soms is opname in een ziekenhuis nodig.

Meestal worden mensen weer helemaal beter na enkele weken. Iemand kan zich nog enkele maanden moe voelen.

Kan iemand met de ziekte van Weil naar een kindercentrum, school of werk?

Voelt iemand met de ziekte van Weil zich goed? Dan kan hij gewoon naar kindercentrum, school of werk.

Heeft u nog vragen?

Vraag het de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-afdeling Infectieziekten of de huisarts.

Naar boven


Meer vragen en antwoorden over de ziekte van Weil

Wie loopt extra risico op de ziekte van Weil?

Mensen die recreëren in of bij sloten, plassen en meren waar ratten voorkomen, lopen meer risico. Er is ook risico voor mensen die in contact komen met vochtige aarde en water, zoals in een tuin, bij
een vijver waar ratten kunnen voorkomen. Mensen die door hun werk met riool, grond of oppervlaktewater in contact komen, zoals rioolwerkers, grondarbeiders, dierplaagbestrijders, boswachters en agrariërs lopen een hoger risico.

Zie folder Aandachtspunten bij het werken met ratten

Is de ziekte van Weil een extra risico voor zwangeren?

Ja, zwangeren lopen risico op een ernstiger verloop van de ziekte.

Kun je complicaties krijgen bij de ziekte van Weil?

Ja. Soms gaan de nieren slechter werken. In de huid kunnen bloedingen optreden en op de benen rode vlekken ontstaan. Ernstige complicaties die kunnen ontstaan zijn een nierontsteking, bloedingen, hartklachten en leverontsteking.

Wat doet de GGD bij de ziekte van Weil?

Als bij iemand de ziekte van Weil is vastgesteld, probeert de GGD te achterhalen hoe en waar men besmet is geraakt. Soms kan de GGD maatregelen nemen om verdere besmetting te voorkomen.

Naar boven


Ziekte van Weil voorkomen bij werkzaamheden met in het wild levende ratten

Komt u regelmatig in aanraking met ratten of hun urine/uitwerpselen? Dan heeft u een hoger risico om ziek te worden van het seoulvirus of leptospiren. Klachten als gevolg van seoulvirus en leptospiren lijken op elkaar; bij beide zijn er griepachtige verschijnselen, koorts en in ernstige gevallen nierproblemen. In deze tekst leest u meer over welke preventieve maatregelen en hygiënemaatregelen u kunt nemen als u in het veld met ratten werkt.

Download de folder Aandachtspunten bij het werken met in het wild levende ratten.

Naar boven