Risico's

Risico voor zwangere (zelf)

De meeste gevallen van leptospirose verlopen mild. Bij de ziekte van Weil kunnen echter potentieel dodelijke complicaties zoals myocarditis, nierinsufficiëntie, bloedingen en ARDS Acute respiratory distress syndrome (Acute respiratory distress syndrome) optreden.

Risico voor het ongeboren kind

Abortus en intra-uteriene vruchtdood komen voor. Oorzaken zijn beschadiging van de maternale circulatie en placenta door vasculitis en/of infectie in utero. De bestaande kennis hierover is beperkt door de geringe aantallen.

Risico voor pasgeborene

Congenitale leptospirose is beschreven. De bestaande kennis hierover is beperkt door de geringe aantallen.

Advies

Let op de hygiëne en was na contact met dieren de handen.

Naar de pagina Zwangerschap en infectieziekten. 
Naar de LCI-richtlijn Leptospirose