Wat betekenen de mogelijkheden en onmogelijkheden van nieuwe DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-technologieën voor de maatschappij? Hoe lang is het nog acceptabel dat de overheid screeningen in de huidige vorm aanbiedt nu gepersonaliseerd screenen steeds betaalbaarder en toegankelijker wordt? In hoeverre zal neonatale screening verschuiven naar prenatale screening? En is dat gewenst? Guido de Wert werpt samen met u een blik op de ontwikkelingen van de komende twintig tot vijftig jaar en de mogelijke consequenties daarvan.

Het onderzoek van Guido de Wert betreft vooral de ethische aspecten van reproductieve geneeskunde en ‘personalised medicine’. Van 1987 tot 1989 was hij wetenschappelijk secretaris van de Nederlandse Gezondheidsraad en van 1994 tot 1999 lector gezondheidsethiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar promoveerde hij cum laude op zijn proefschrift ‘Met het oog op de toekomst. Voortplantingstechnologie, erfelijkheidsonderzoek en ethiek’.  De Wert was betrokken bij vele ethische richtlijnen van Europese artsenverenigingen en bij evaluaties van de Embryowet. Hij is mede-auteur van ‘Het duizend dollar genoom - een ethische exploratie’,  gepubliceerd door de Gezondheidsraad.