Het RIVM ondersteunt de binnenmilieu-activiteiten van VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en door kennisontwikkeling en uitwisseling, onderzoek en instrumentontwikkeling...

Zo worden de (inter)nationale kennisnetwerken in kaart gebracht en wordt het wetenschappelijk onderzoek op de voet gevolgd. Het RIVM geeft signalen uit de media en wetenschappelijke literatuur door aan VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en. Op verzoek doet het RIVM bij incidenten metingen in het binnenmilieu. Ook wordt door het RIVM wekelijks een nieuwsbrief opgesteld over binnenmilieu.

Bij het onderwerp Milieu en Gezondheid vindt u een aantal inspirerende projecten op het gebied van binnenmilieu en een overzicht van organisaties die zich in Nederland bezighouden met het binnenmilieu.

Andere informatiebronnen