Een QRA quantitative risk assessment (quantitative risk assessment) is een kwantitatieve risicoanalyse. In de notitie 'Wat is een QRA? Een introductie over QRA's voor inrichtingen in Nederland' vindt u een algemene uitleg over wat een QRA is en hoe een QRA is opgebouwd.

Deze notitie is bedoeld als een eerste introductie voor mensen die vanuit hun overheidstaak te maken krijgen met QRA quantitative risk assessment (quantitative risk assessment)’s. De notitie is uiteraard ook geschikt voor overige geïnteresseerden die iets meer willen weten over dit onderwerp.

De volgende aspecten komen in de notitie aan de orde:

  1. Wat is een QRA?
  2. Selectie van relevante installaties t.b.v. een QRA
  3. Ongevalscenario’s
  4. Maatregelen en systeemreacties
  5. Bevolkingsgegevens en ontstekingsbronnen
  6. Modelparameters
  7. Rapportage
  8. Enkele aandachtspunten bij het beoordelen van een QRA

Vragen of opmerkingen over dit document kunt u richten aan cev@rivm.nl.