Casusbeschrijving

Bij het team infectieziektebestrijding van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) IJsselland kwam een melding binnen van kinkhoest. Het betrof een pasgeborene die was opgenomen in het ziekenhuis vanwege een luchtweginfectie met apneus. De laboratoriumuitslagen lieten een verhoogde titer zien van Bordetella pertussis toxine IgG Immunoglobulin G (Immunoglobulin G). Tijdens het onderzoek vanuit de GGD bleek de moeder van de pasgeborene in de zwangerschap te zijn gevaccineerd tegen kinkhoest (22 wekenprik). Hierdoor rees de vraag of er sprake was van kinkhoest bij de pasgeborene of dat de verhoogde titer het gevolg was van de maternale kinkhoestvaccinatie. Als het kinkhoest betrof, dan zou de maternale kinkhoestvaccinatie gefaald hebben.

Pasgeborene met mogelijke kinkhoest na maternale vaccinatie