ib september 2017

Infectieziekten Bulletin, jaargang 28, nummer 7, september 2017

content

 

Virus

Totaal

week

21–24

Totaal

week

25–28

Totaal

week

29–32

Totaal

t/m week

32; 2017

Totaal

t/m week

32; 2016

   

Adenovirus

114

84

71

925

1029

Astrovirus

3

0

1

110

105

Bocavirus

15

10

4

154

122

Bofvirus

0

2

2

16

29

Chikungunyavirus

0

1

1

9

9

Coronavirus

6

2

3

558

472

Denguevirus

5

6

6

39

111

Enterovirus

122

192

224

844

668

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

45

32

55

431

390

HIV 2

0

0

0

0

0

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0

0

1

2

0

Hantavirus

4

2

3

15

7

Hepatitis A-virus

9

12

11

90

25

Hepatitis B-virus

55

61

57

466

409

Hepatitis C-Virus

24

83

31

269

197

Hepatitis D-Virus

0

1

0

7

6

Hepatitis E-virus

25

11

8

149

189

Influenza A-virus

5

3

2

3839

2586

Influenza B-virus

7

0

1

135

1335

Influenza C-virus

1

2

1

5

0

Mazelenvirus

3

0

1

6

0

Nieuwe Influenza A-virus

0

0

0

0

0

Norovirus

59

76

63

1662

1963

Para-influenza

101

46

43

687

338

Parechovirus

13

21

24

111

142

Parvovirus

24

26

21

147

55

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

7

2

1

881

1013

Rhinovirus

152

134

118

1355

1373

Rotavirus

55

19

24

951

579

Rubellavirus

0

1

0

3

6

Sapovirus

4

4

3

100

96

Westnijlvirus

0

0

0

0

0

Zikavirus

0

0

0

26

0

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

9

8

3

534

405

Bacterie

 

Chlamydia

0

0

2

10

26

Chlamydia pneumoniae

1

1

1

7

12

Chlamydia psittaci

3

2

1

11

17

Chlamydia trachomatis

1812

2284

2010

16349

15818

Coxiella burnetii

5

2

4

42

52

Mycoplasma pneumoniae

17

24

14

206

323

Rickettsia

2

2

1

11

4

*Sinds februari 2016 toegevoegd aan de virologische weekstaten.
De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen:
H. Vennema, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030–274 3252. Contactpersoon overige vragen: J.W. Duijster, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030–274 3084.