ib februari 2014

Infectieziekten Bulletin, jaargang 25, nummer 2, februari 2014

 
 

Totaal

week 45-48

Totaal

week 49-52

Totaal

week 1-4

Totaal

t/m week

4; 2014

Totaal

t/m week

4; 2013

Enterovirus

 78 64 42 42 35

Adenovirus

 89 89 123 123 110

Parechovirus

 36 18 19 19 10

Rotavirus

 16 26 37 37 78

Norovirus

 204 431 334 334 388

Influenza A-virus

 5 15 22 22 563

Nieuwe influenza A-virus

 0 0 0 0 0

Influenza B-virus

 1 2 2 2 47

Influenza C-virus

0 0 0 0 0

Para-influenza

73 49 36 36 24

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

65 307 405 405 600

Rhinovirus

2147 182 181 181 143

Mycoplasma pneumoniae

22 25 19 19 33

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

9 10 11 11 23

Coronavirus

7 19 49 49 70

Chlamydophila psittaci

0 1 0 0 1

Chlamydophila pneumoniae

3 2 0 0 5

Chlamydia trachomatis

1749 1459 1365 1365 1550

Chlamydia

0 2 0 0 0

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

70 49 31 31 48

HIV 2

0 0 0 0 0

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0 0 0 0 0

Hepatitis A-virus

1 3 2 2 3

Hepatitis B-virus

48 32 47 47 45

Hepatitis C-virus

32 23 30 30 36

Hepatitis D-virus

2 1 0 0 0

Hepatitis E-virus

9 8 4 4 4

Bofvirus

4 0 2 2 3

Mazelenvirus

31 13 11 11 1

Rubellavirus

4 4 6 6 3

Parvovirus

1 4 12 12 10

Coxiella burnetii

11 2 8 8 9

Rickettsiae

1 0 0 0 0

Denguevirus

6 0 4 4 7

Hantavirus

0 0 0 0 0

West-Nijlvirus

0 0 0 0 0

Astrovirus

3 4 15 15 4

Sapovirus

4 11 39 39 9

Bocavirus

9 5 11 11 11

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige vragen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 32 26.