IB maart 2017

Infectieziekten Bulletin, jaargang 28, nummer 3, maart 2017

 

Virus

Totaal

week

49–52

Totaal

week

1–4

Totaal

week

5–8

Totaal

t/m week

8; 2017

Totaal

t/m week

8; 2016

 

Adenovirus

117

147

172

319

242

Astrovirus

13

14

53

67

31

Bocavirus

9

13

34

47

32

Bofvirus

6

1

6

7

4

Chikungunyavirus*

2

0

3

3

0

Coronavirus

141

176

204

380

222

Denguevirus

10

3

6

9

26

Enterovirus

68

56

46

102

121

Hantavirus

0

0

0

0

0

Hepatitis A-virus

1

5

9

14

8

Hepatitis B-virus

53

48

61

109

112

Hepatitis C-virus

20

27

28

55

40

Hepatitis D-virus

3

0

2

2

2

Hepatitis E-virus

14

22

16

38

31

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

56

53

61

114

108

HIV 2

0

0

0

0

0

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

98

145

134

279

255

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

1

0

0

0

0

Influenza A-virus

437

1601

1768

3369

1690

Influenza B-virus

6

13

27

40

320

Influenza C-virus

0

0

0

0

0

Mazelenvirus

2

0

0

0

0

Norovirus

643

535

485

1020

768

Para-influenza

92

71

56

127

84

Parechovirus

22

7

16

23

29

Parvovirus

4

3

5

8

11

Rhinovirus

267

220

182

402

397

Rotavirus

37

39

197

236

56

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

729

530

226

756

680

Rubellavirus

1

1

0

1

2

Sapovirus

39

16

26

42

30

Westnijlvirus

0

0

0

0

0

Zikavirus*

14

9

7

16

0

           

Bacterie

         

Chlamydia pneumoniae

0

0

2

2

7

Chlamydia psittaci

5

2

0

2

2

Chlamydia trachomatis

2142

1977

2123

4100

3939

Chlamydia ongetypeerd

4

0

3

3

14

Coxiella burnetii

4

10

6

16

12

Mycoplasma pneumoniae

52

48

33

81

128

Rickettsia

1

0

2

2

1

*Sinds februari 2016 toegevoegd aan de virologische weekstaten.

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.

Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen:
H. Vennema, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030–274 3252. Contactpersoon overige vragen: J.W. Duijster, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030–274 3084.