content

Infectieziekten Bulletin, jaargang 24, nummer 6, juni 2013

Meldingen Wet publieke gezondheid

 
 

Totaal

week 9-12

Totaal

week 13-16

Totaal

week 17-20

Totaal

t/m week
20 (2013)

Totaal

t/m week
20 (2012)

Groep A

 

 

 

 

 

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

0

0

0

1

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiƫs

0

0

0

0

0

Tuberculose

61

66

62

309

338

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

3

1

1 6

3

Cholera

0

0 0 0 1

Hepatitis A

9

8

7

36

23

Hepatitis B acuut

8

13 7 62 70

Hepatitis B chronisch

105

101

57

429

558

Hepatitis C acuut

3 10 3 23 24

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

33 28

22

140

99

Kinkhoest

209 168 119 1151 5863

Mazelen

10 5

5

28

5

Paratyfus A

2

3

0

8

6

Paratyfus B

0 0

4

5

1

Paratyfus C

0

0

0

0

0

Rubella

0

2

0 2

1

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E. coli Escherichia coli (Escherichia coli)-infectie*

31 30

43

196

245

Shigellose

40

19 23 164

175

Voedselinfectie

5 0 1 14 16

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

 0

0

Bof

21

20

14

78

267

Botulisme

0

 0

0

0

0

Brucellose

0

0

0

0

0

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

0

0

0

1

9

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

2

2 2 9

10

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

5

4

 1 21

19

Legionellose

11

7 16

62

76

Leptospirose

 0

0

1 5

4

Listeriose

2

3

1

17

16

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

2

0

0 5 1

Malaria

 4 10 7 46 54

Meningokokkenziekte

 7 12 6 61 50

Psittacose

3

5

6

17

16

Q-koorts

1

4

0

10

26

Tetanus

0

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

0

West-Nilevirusinfectie

0

0

0

0

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

1

1

0

8

17

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Variant

 0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum. Contactpersoon: K. Kardamanidis, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 85 32

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.
Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32.