content

Infectieziekten Bulletin: september 2016, jaargang 27, nummer 7

Meldingen Wet publieke gezondheid


 
Totaal
week
21- 24
Totaal
week
25- 28
Totaal
week
29- 32
Totaal
t/m week
32; 2016
Totaal
t/m week
32; 2015

 

Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0

 

Groep B1 
Difterie 0 0 0 1 2
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiƫs 0 0 0 0 0
Tuberculose 78 58 56 557 560

 

Groep B2 
Buiktyfus 2 0 0 6 6
Cholera 0 0 0 1 1
Hepatitis A 2 1 1 24 34
Hepatitis B Acuut 3 14 2 56 64
Hepatitis B Chronisch 67 47 24 526 605
Hepatitis C Acuut 2 3 2 24 42
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 18 9 5 129 133
Kinkhoest 448 317 98 2926 4661
Mazelen 0 0 0 0 7
Paratyfus A 1 2 0 5 4
Paratyfus B 3 1 0 11 10
Paratyfus C 0 0 0 0 1
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie (*) 65 46 22 333 422
Shigellose 24 25 9 190 214
Voedselinfectie 0 2 3 11 18

 

Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 6 4 0 47 68
Botulisme 0 0 0 1 0
Brucellose 1 0 0 2 4
Chikungunya (^) 2 0 0 8 24
Dengue (^) 0 0 1 4 25
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 4 1 0 15 4
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 1 2 0 10 6
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 2 0 2 24 22
Legionellose 47 62 14 228 209
Leptospirose 5 4 1 16 33
Listeriose 7 4 3 53 41
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 2 4
Malaria 14 25 10 141 157
Meningokokkenziekte 6 12 3 79 50
Psittacose 8 3 0 24 34
Q-koorts 1 0 0 3 13
Tetanus 0 0 0 0 1
Trichinose 0 0 0 0 0
Westnijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 0 0 0 5 12
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)' en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.

+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)
^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 66.