ib oktober 2017

Infectieziekten Bulletin, jaargang 28, nummer 8, oktober 2017

 

Infectieziekte

Totaal

week

25-28

Totaal

week

29–32

Totaal

week

33–36

Totaal

t/m week

36; 2017

Totaal

t/m week

36; 2016

 

Groep A

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

Groep B1

Difterie

0

0

0

0

1

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

79

75

57

610

648

 

Groep B2

Buiktyfus

2

1

2

12

11

Cholera

0

0

0

0

1

Hepatitis A

29

31

32

265

43

Hepatitis B Acuut

4

3

4

76

77

Hepatitis B Chronisch

76

77

61

693

701

Hepatitis C Acuut

2

6

1

37

31

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

22

17

6

241

146

Kinkhoest

521

410

298

3626

3992

Mazelen

1

0

1

12

2

Paratyfus A

1

0

1

9

8

Paratyfus B

4

8

5

25

24

Paratyfus C

0

1

1

3

0

Rubella

0

0

0

0

0

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie *

40

58

59

288

430

Shigellose

25

48

49

278

306

Voedselinfectie

2

2

0

16

17

 

Groep C

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

4

4

5

35

53

Botulisme

0

0

0

0

2

Brucellose

0

0

1

2

3

Chikungunya^

0

0

0

0

10

Dengue^

0

0

0

0

13

Gele koorts

0

0

0

1

0

Hantavirusinfectie

7

5

6

41

26

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

3

0

1

17

15

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

0

1

0

27

25

Legionellose

69

109

84

394

330

Leptospirose

3

15

12

41

70

Listeriose

12

11

6

70

70

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

1

0

0

3

5

Malaria

15

19

24

131

174

Meningokokkenziekte

15

13

14

140

96

Psittacose

2

4

2

36

42

Q-koorts

4

1

0

16

7

Tetanus

0

1

0

1

0

Trichinose

0

0

0

0

0

Tularemie

0

0

0

1

1

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

0

1

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob – Klassiek

0

0

1

12

16

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob – Variant

0

0

0

0

0

Zika

0

0

0

7

1

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)' en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.

+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) is sinds 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)-test. Deze test detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)

^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).

Contactpersoon: S. Mooij, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030–274 2135.