content

Infectieziekten Bulletin: december 2016, jaargang 27, nummer 10

 
Infectieziekte

Totaal

week

33–36

Totaal

week

37–40

Totaal

week

41–44

Totaal

t/m week

44; 2016

Totaal

t/m week

44; 2015

Groep A

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus))

0

0

0

0

0

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

Groep B1

Difterie

0

0

0

1

4

Humane infectie met dierlijke influenza

0

0

1

1

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

64

61

61

756

760

 

Groep B2

Buiktyfus

3

3

1

15

16

Cholera

0

0

0

1

1

Hepatitis A

11

12

6

57

57

Hepatitis B Acuut

6

8

0

81

90

Hepatitis B Chronisch

73

46

33

755

842

Hepatitis C Acuut

0

5

2

32

64

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

10

7

4

156

154

Kinkhoest

437

335

175

4436

5821

Mazelen

2

0

0

2

7

Paratyfus A

3

2

0

10

6

Paratyfus B

5

0

1

25

19

Paratyfus C

0

0

0

0

4

Rubella

0

0

0

0

1

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie *

47

65

31

519

655

Shigellose

74

33

21

357

396

Voedselinfectie

1

1

2

18

24

 

Groep C

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

5

5

2

60

84

Botulisme

0

0

0

1

0

Brucellose

0

0

0

3

6

Chikungunya^

0

0

0

10

24

Dengue^

0

0

0

4

25

Gele koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

6

1

1

27

8

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

3

4

4

23

14

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)

0

2

1

27

32

Legionellose

49

38

10

374

410

Leptospirose

33

8

2

75

70

Listeriose

14

9

2

81

54

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

2

0

0

4

10

Malaria

25

16

22

208

281

Meningokokkenziekte

9

9

6

108

73

Psittacose

7

2

1

44

41

Q-koorts

0

1

1

6

17

Tetanus

0

0

0

0

1

Trichinose

0

0

0

0

0

Westnijlvirusinfectie

0

0

0

1

0

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-Klassiek

1

2

0

11

20

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob-Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)' en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek.
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode. (Bron: Osiris-AIZ)
^ Chikungunya en Dengue zijn alleen meldingsplichtig in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).
Contactpersoon: D. Nijsten, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030–274 3166.