Een overzicht met alle wijzigingen van 1 maart tot 1 augustus 2017 in de richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) van het RIVM en de daarvan afgeleide producten is onlangs online gepubliceerd op de nieuwe richtlijnenwebsite. Zie https://lci.rivm.nl/aankondigingen-2017-08.