WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie voor Verpleeghuizen, Woon- en Thuiszorg met als onderwerp 'Dialyse (CAPD/CCPD)'.

LET OP

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is. De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.