Hier vindt u de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-richtlijn 'Echografisch onderzoek en TEE transoesophageale echocardiografie (transoesophageale echocardiografie), hygiënemaatregelen' voor infectiepreventie in de zorgcategorie Ziekenhuizen.

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de gewijzigde richtlijn Hygiënemaatregelen bij echografisch en transoesophageale echocardiografie (TEE) gepubliceerd. Het betreft de toevoeging van de hygiënemaatregelen bij transoesophageale echocardiografie (deel B). De hygiënemaatregelen stonden voorheen in de WIP-richtlijn Endoscopen. Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn dat er altijd een condoom moet worden gebruikt als een TEE-transducer niet machinaal is te reinigen en desinfecteren. De optie van tussentijdse desinfectie is komen te vervallen.
Naast de richtlijn wordt een tabel gepubliceerd waarin een overzicht staat van het landelijk commentaar op deel B van de richtlijn en de wijze waarop dit commentaar is verwerkt in de richtlijn.

In de rechterkolom op deze pagina kunt u de richtlijn downloaden.

De WIP dankt de expertgroep Endoscopen die aan deze wijziging heeft meegewerkt en alle anderen die hebben meegewerkt aan de revisie van deze richtlijn!