Dit is de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie met als onderwerp 'Thermolabiele, flexibele endoscopen'.

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft de WIP-richtlijn Thermolabiele, flexibele endoscopen op een aantal punten gewijzigd. Allereerst geldt de richtlijn vanaf nu generiek voor alle intramurale somatische zorginstellingen waarvoor de WIP actief is, dat wil zeggen voor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, privéklinieken, revalidatiecentra, verpleeghuizen en woonzorgcentra. Daarnaast zijn er wijzigingen gedaan naar aanleiding van recente ervaringen met gecontamineerde endoscopen, te weten een attendering om extra alert te zijn op specifieke voorschriften van de fabrikant voor handmatige reiniging met name bij complex gebouwde endoscopen en het uit de roulatie nemen van een (mogelijk) gecontamineerde endoscoop/endoscopendesinfector totdat de microbiologische controles negatief zijn.

De WIP publiceert tegelijkertijd een addendum bij deze richtlijn naar aanleiding van de brief van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg)) d.d. 13-11-2015 waarin zij aangeeft dat de WIP een advies zal uitbrengen ten aanzien van de controle van de voorreiniging van ERCP endoscopische retrograde cholangio- pancreaticografie (endoscopische retrograde cholangio- pancreaticografie)-scopen met een specifieke verwijzing naar ATP-testen. De WIP stelt in dit addendum dat er op dit moment onvoldoende onderbouwing is voor de validiteit en betrouwbaarheid van de ATP-test voor de handmatige voorreiniging van endoscopen.

In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'Thermolabiele, flexibele endoscopen' downloaden.