Dit is de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Flebitis en bloedbaaninfecties door intraveneuze infuuskatheters'.

Let op!

De geplande revisiedatum van deze richtlijn is verlopen. Dit kan betekenen dat de richtlijn (op onderdelen) niet meer up-to-date is.

De gebruiker dient daarom zelf na te gaan of deze richtlijn nog up-to-date is.

Rechts vindt u de downloads van de richtlijn en het bijbehorende literatuuronderzoek.