Dit is de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie in de Acupunctuurpraktijk.

NB: Bovengenoemde publicatiedatum betreft de datum van het verschijnen op de website.

Op het voorblad van de richtlijn vindt u de publicatiedatum en geplande revisiedatum van de richtlijn.


In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'infectiepreventie in de Acupunctuurpraktijk' downloaden.