Hier vindt u de nieuwe WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn 'Veilig werken in de urologie' voor infectiepreventie in de zorgcategorie Ziekenhuizen.

NB: Bovengenoemde publicatiedatum betreft de datum van het verschijnen op de website.

Op het voorblad van de richtlijn vindt u de publicatiedatum en geplande revisiedatum van de richtlijn.


In de rechterkolom op deze pagina kunt u de WIP-richtlijn 'Veilig werken in de urologie' downloaden.