Dit is de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-Richtlijn over infectiepreventie voor Ziekenhuizen met als onderwerp 'Virale hemorragische koortsen' (VHK). 

U kunt de richtlijn en een tabel met de verantwoording van het landelijk commentaar op deze pagina onder downloads vinden.