Per 1 juli 2011 zijn de wijzigingen naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad “Zwangerschapsimmunisatie door rode bloedcellen” doorgevoerd. De PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) is uitgebreid met een screening op Rhesus(c) antigeen en met een prenatale RhD Rhesus (D) (Rhesus (D)) typering bij RhD negatieve zwangeren. In de workshop krijgt u informatie over de resultaten van deze wijzigingen.

In de rechterkolom vindt u de presentaties van de sprekers;

  • Mw mevrouw (mevrouw). dr. Masja de Haas, clustermanager Immunohematologische Diagnostiek, Sanquin Diagnostiek Amsterdam
  • Mw. dr. Joke Koelewijn, verloskundige KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), Utrecht