Per 1 juli 2011 zijn de wijzigingen naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad “Zwangerschapsimmunisatie door rode bloedcellen” doorgevoerd. De PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie ) is uitgebreid met een screening op Rhesus(c) antigeen en met een prenatale RhD Rhesus (D) (Rhesus (D)) typering bij RhD negatieve zwangeren. In de workshop krijgt u informatie over de resultaten van deze wijzigingen.

In de rechterkolom vindt u de presentaties van de sprekers;

  • Mw mevrouw (mevrouw). dr. Masja de Haas, clustermanager Immunohematologische Diagnostiek, Sanquin Diagnostiek Amsterdam
  • Mw. dr. Joke Koelewijn, verloskundige KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), Utrecht