Het RIVM heeft in nauwe samenwerking met een landelijke werkgroep waarin alle bij preconceptievoorlichting betrokken partijen zijn vertegenwoordigd een grote communicatietoolkit en publiekswebsite ontwikkeld. Deze zijn in april 2012 gelanceerd. Na een toelichting op de totstandkoming en inhoud van beide producten zal tijdens de workshop met het publiek van gedachten gewisseld worden over de pr activiteiten die op stapel staan om website en toolkit te promoten bij publiek en professionals.

In de rechterkolom vindt u de presentaties van de sprekers:

  • Mw mevrouw (mevrouw). Inger Aalhuizen, Msc, verloskundige en beleidsmedewerker KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen), Utrecht
  • Mw. dr. Anneke Meuwese-Jongejeugd, projectleider preconceptie voorlichting RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek, Bilthoven
  • Mw. drs. Trudi Peters-Volleberg, programmamanager Jeugd GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Nederland, Utrecht