De sprekers geven een toelichting op het structureel echoscopisch onderzoek. Een terugblik op het ontstaan en invoering van de landelijke screening. Welke lessen zijn te trekken? Aan de hand van praktijkvoorbeelden zijn echobeelden besproken.

In de rechterkolom vindt u de presentaties van de sprekers:

  • Dr. Leo van Rossum, wetenschappelijk stafmedewerker, epidemioloog, Gezondheidsraad, Den Haag
  • Mw mevrouw (mevrouw). S. Turfboer-Ledda, echoscopiste en voorzitter Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland, Utrecht
  • Dr. Hajo Wildschut, gynaecoloog Westfriesgasthuis, Hoorn