De ontwikkelingen op het gebied van DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-technieken zijn veelbelovend en wekken bepaalde verwachtingen bij zowel zorgverleners als publiek. De sprekers gaan met u in gesprek over: wat kunnen hiervan de gevolgen voor de screening zijn? Met welke medisch ethische aspecten moeten we dan rekening houden? Wat betekent dit voor (aanstaande) ouders?

In de rechterkolom vindt u de presentaties van de sprekers:

  • Mw mevrouw (mevrouw). prof professor (professor). dr. Martina Cornel, hoogleraar Community Genetics & Public Health Genomics, VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam (Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam), Amsterdam
  • Dr. Wybo Dondorp, ethicus, vakgroep Metamedica, Universiteit van Maastricht (presentatie volgt nog)
  • Mw. drs. Elsbeth van Vliet-Lachotzki, arts, beleidsmedewerker Erfelijkheid en perinatale zorg VSOP Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patientenorganisaties (Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patientenorganisaties) en medisch adviseur Erfocentrum, Soest/Woerden