In dit bulletin wordt een overzicht gegeven van de smogsituatie in de periode april tot en met september 2006 voor de stoffen O3 Ozon (Ozon), PM10 fijnstof (fijnstof), SO2 zwaveldioxide (zwaveldioxide), en NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide). In de zomerperiode van 2006 zijn er 21 dagen met matige smog door ozon geweest. Op 18 en 26 juli was er zelfs ernstige smog door ozon. Daarnaast is bij PM10 de drempelwaarde voor matige smog 88 maal overschreden. De drempelwaarde voor stikstofdioxide is eenmaal overschreden.