Melden van (bijna) ongevallen, gevaarlijke situaties, brand en ontvreemding

We verzoeken u dringend om de onderstaande ongevallen die zich voordoen op het hoofdkantoor van het RIVM in Bilthoven of in één van de regiokantorenop dezelfde werkdag telefonisch te melden bij de stafeenheid CMP: 030 - 274 43 29. Lukt dit niet, bel dan in ieder geval binnen 24 uur na het ongeval. Dit in verband met verplichte, tijdige melding naar de Arbeidsinspectie en/of I&M door de stafeenheid Compliance (CMP).

  • Ongeval met blijvend letsel tot gevolg of letsel dat naar redelijk oordeel blijvend zal zijn;
  • Ongeval dat binnen 24 uur heeft geleid tot geregistreerde opname in een ziekenhuis (poliklinische behandeling valt hier niet onder);
  • Ongeval met biologische agentia in categorie 2, 3 of 4; 
  • Ongeval waarbij sprake kan zijn van Milieuschade (Bijvoorbeeld vrijkomen van GGO's, vrijkomen van milieuschadelijke chemische stoffen).

Raadpleeg bij ieder ongeval of bijna ongeval de desbetreffende KAM-regel en vul altijd Bijlage 15.1: Formulier voor het melden van een (bijna) ongeval in.

 

Home / Inkoopvoorwaarden / Melden van (bijna) ongevallen, gevaarlijke situaties, brand en ontvreemding

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu