Het IUC Inkoopuitvoeringscentrum  (Inkoopuitvoeringscentrum )-RIVM verzorgt het bestellen van de goederen en diensten die het RIVM wil aanschaffen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van rijksbrede raamcontracten. Deze staan vermeld in het rijksinkoopregister (RIR). Meer informatie over zakendoen met her Rijk vind u hier Zakendoen met het Rijk.

Wanneer de gewenste goederen of diensten niet vallen onder de rijksbrede contracten kan het IUC-RIVM hiervoor zelf aanbestedingen doen. Ook verzorgt het IUC-RIVM de interne advisering op het gebied van inkoop.

Het inkoopbeleid van het RIVM is zoveel mogelijk in lijn met wat het RIVM voorstaat. Dit betekent onder andere dat maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) belangrijk is. 
Het volledige inkoopbeleid van het RIVM vindt u in onderstaand document.

Contact met het IUC-RIVM

Hebt u vragen over de inkoop van het RIVM of het inkoopbeleid, neemt u dan contact op met het IUC Inkoopuitvoeringscentrum  (Inkoopuitvoeringscentrum )-RIVM:

T: +31 (0)88 - 689 8989
E: inkoop@rivm.nl