Het IUCInkoopuitvoeringscentrum  -RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzorgt het bestellen van de goederen en diensten die het RIVM wil aanschaffen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van rijksbrede raamcontracten. Deze staan vermeld in het rijksinkoopregister (RIR). 

Wanneer de gewenste goederen of diensten niet vallen onder de rijksbrede contracten kan het IUC-RIVM hiervoor zelf aanbestedingen doen. Ook verzorgt het IUC-RIVM de interne advisering op het gebied van inkoop.

Het inkoopbeleid van het RIVM is zoveel mogelijk in lijn met wat het RIVM voorstaat. Dit betekent onder andere dat maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) belangrijk is. 
Het volledige inkoopbeleid van het RIVM vindt u in onderstaand document.

Contact met het IUC-RIVM

Hebt u vragen over de inkoop van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu of het inkoopbeleid, neemt u dan contact op met het IUCInkoopuitvoeringscentrum  -RIVM:

T: +31 (0)30 274 9111
E: inkoop@rivm.nl