Het inkoopbeleid biedt de mogelijkheid om in lijn met de visie van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bepaalde doelstellingen van het primaire beleid (het primaire proces) ook via de eigen interne bedrijfsvoering te realiseren. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid dwingt het RIVM om na te denken over de rol die de inkoop dient te vervullen: hoe kan het inkoopbeleid bijdragen aan de realisatie van de primaire doelstellingen van het RIVM?Het inkoopbeleid legt eenduidig de uitgangspunten vast voor de inkoopfunctie en geeft daarmee sturing aan deze functie binnen het RIVM.