Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu hanteert bij het afsluiten van overeenkomsten en het plaatsen van inkoopopdrachten de volgende inkoopvoorwaarden:

De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2018) 
De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten voor het verrichten van Diensten (ARVODI-2018)
De Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT-2018)

Heeft u vragen over onderstaande voorwaarden en regels of wilt u een nadere toelichting?
Mail uw vraag dan naar inkoop@rivm.nl of bel naar de afdeling Inkoopuitvoeringscentrum (IUCInkoopuitvoeringscentrum  ) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), bereikbaar op telefoonnummer 030 - 274 32 11.