Het RIVM hanteert bij het afsluiten van overeenkomsten en het plaatsen van inkoopopdrachten de volgende inkoopvoorwaarden:

De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV-2018) 
De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten voor het verrichten van Diensten (ARVODI-2018)
De Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten (ARBIT-2022)

Heeft u vragen over onderstaande voorwaarden en regels of wilt u een nadere toelichting?
Mail uw vraag dan naar inkoop@rivm.nl of bel naar de afdeling Inkoopuitvoeringscentrum (IUC Inkoopuitvoeringscentrum  (Inkoopuitvoeringscentrum )) van het RIVM), bereikbaar op telefoonnummer 088-689 32 11.