RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorbarige conclusie over milieurisico’s kunstmatige nanodeeltjes

Publicatiedatum: 19 maart 2009
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
In een gisteren verschenen persbericht van Wageningen Universiteit staat dat kunstmatige nanodeeltjes geen risico voor het milieu inhouden. Het RIVM vindt deze conclusie voorbarig.

Nanodeeltjes worden gemaakt uit verschillende stoffen, met diverse groottes en vormen waardoor ze bijzondere eigenschappen hebben. Hierdoor kunnen ze specifieke effecten in het milieu veroorzaken. In het  onderzoek van Wageningen Universiteit is modelonderzoek gedaan naar koolstof-nanodeeltjes en zijn bovendien geen metingen naar effecten verricht. Andere stoffen, zoals metaalverbindingen, zijn buiten beschouwing gelaten. Er kan op basis van dit onderzoek niet geconcludeerd worden dat kunstmatige nanodeeltjes zonder risico zijn voor het milieu.

Eind 2008 heeft het Kennis- en Informatiepunt Risico’s van Nanotechnologie (KIR-nano) van het RIVM de potentiële risico’s in kaart gebracht van blootstelling aan kunstmatige nanodeeltjes voor de werknemer, de patiënt, de consument en voor het milieu. KIR-nano signaleert wetenschappelijke ontwikkelingen en adviseert over de beoordeling van risico’s voor mens en milieu aan de opdrachtgevende ministeries van VROM, VWS en SZW.

 

Home / Documenten en publicaties / 2009 / Voorbarige conclusie over milieurisico’s kunstmatige nanodeeltjes

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu