RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Straling door bosbranden Rusland verwaarloosbaar

Publicatiedatum: 13 augustus 2010
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Momenteel woeden er vele bosbranden in Rusland, ook in gebieden die in het verleden radioactief besmet geraakt zijn. De hoeveelheid radioactiviteit die door brand opnieuw verspreid kan worden is echter gering. Zelfs als de branden nog lang aanhouden, zal dat in Nederland niet leiden tot een stralingsdosis van enige betekenis.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.

Home / Documenten en publicaties / 2010 / Straling door bosbranden Rusland verwaarloosbaar

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu