RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Leefomgeving van de toekomst

Publicatiedatum: 13 juni 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Om de groei van de steden op te vangen zijn duurzame oplossingen voor vervoer, voeding en energie nodig.
In 2050 woont naar verwachting 70 procent van de wereldbevolking in de stad. Al die mensen leggen een groot beslag op de omgeving. Voor Nederland is een integrale aanpak gewenst, zoals voedsel verbouwen op de daken, de fiets nemen in plaats van de auto en energie opwekken uit algen en afval.

Lees meer over deze en andere duurzame oplossingen in de nieuwe editie van rivm magazine.


Home / Documenten en publicaties / 2012 / Leefomgeving van de toekomst

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu