RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Luchtkwaliteitconcentraties in 2011: PM10 iets hoger en NO2 iets lager dan 2010

Publicatiedatum: 17 februari 2012
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Ondanks deze kleine verhoging zijn de concentraties in lijn met de langjarige dalende trend in PM10 concentraties. Uit metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM en van de GGD-Amsterdam en de DCMR blijkt dat de concentraties PM10 gemiddeld in 2011 iets hoger waren dan in 2010. Voor NO2 waren de jaargemiddelde concentraties in 2011 iets lager dan in 2010. Dit past in de langjarige dalende trend.

Voor PM10 concentraties is op enkele locaties een overschrijding van de norm voor het aantal dagen boven de 50 µg/m3 waargenomen. Het aantal overschrijdingsdagen is relatief hoog ten opzichte van het jaargemiddelde. Dit komt omdat in 2011 een lange droge periode in het voorjaar hoge concentraties gaf die worden gemiddeld met een natte zomer met lage concentraties.

Meer informatie is te vinden in 'Trend in PM10 en NO2 concentratie, 2011 update'. In het Trendartikel in het tijdschrift Lucht is meer achtergrondinformatie te vinden over de gebruikte methode.

Home / Documenten en publicaties / 2012 / Luchtkwaliteitconcentraties in 2011: PM10 iets hoger en NO2 iets lager dan 2010

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu