RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een nieuwe meettechniek voor drains

Publicatiedatum: 13 november 2013
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Methode om de nitraatuitspoeling uit drains naar het slootwater te bepalen

De afgelopen twee jaar heeft het RIVM in samenwerking met SorbiSense en Deltares in de Kleiregio van het LMM een veldproef uitgevoerd met een zogenaamde Flow-Cap. Dit is een passieve bemonsteringsmethode om de hoeveelheid nitraatuitspoeling (vracht) uit drains naar het slootwater te bepalen. De resultaten van dit onderzoek zijn nu door Deltares gerapporteerd. Dit project werd uitgevoerd in het programma Duurzame Ontwikkeling Ondergrond van de Stichting Kennisontwikkeling en Kennisoverdracht Bodem (SKB). Aan de hand van de eerste veldervaringen is de Flow-Cap gebruiksvriendelijker en beter gemaakt. De Flow-Cap gaan we nu ook op andere grondsoorten in het LMM testen. Meer informatie en het rapport over de eerste bevindingen is te vinden op de website van Deltares.

 

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Een nieuwe meettechniek voor drains

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu