RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Staat van zoonosen

Publicatiedatum: 03 december 2013
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Vandaag verschijnt het rapport de Staat van zoönosen 2012. Het rapport geeft een overzicht van het voorkomen van ziekten die van dier op mens kunnen overgaan (zoönosen). Het thema dit jaar is zoönosen die in Nederland voorkomen bij wilde dieren. Daarnaast geeft het rapport een overzicht van de opmerkelijke voorvallen uit 2012. Het rapport wordt uitgereikt op het jaarlijkse zoönosensymposium, georganiseerd door het RIVM en de NVWA.

Zoönosen bij wilde dieren

Wilde dieren blijken wereldwijd een belangrijke bron voor (opkomende) zoönosen. Meer dan 70 procent van de (opkomende) zoönosen is afkomstig van wilde dieren en zij kunnen daarmee een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Daarom is het belangrijk om de ziekte die heersen onder wilde dieren in de gaten te houden. Een aantal specifieke voorbeelden van zoönosen bij wilde dieren in Nederland zijn de vossenlintworm bij vossen en Trichinella bij wilde zwijnen.

Voorvallen 2012

In 2012 was er een aantal opmerkelijke voorvallen. Voorbeelden hiervan zijn de uitbraak van Salmonella Thompson via gerookte zalm, papegaaienziekte in een vogelopvang in Rotterdam en de import van een hond met rabiës.

Home / Documenten en publicaties / 2013 / Staat van zoonosen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu