RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Afgelopen griepseizoen was erg mild

Publicatiedatum: 26 september 2014
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
Het afgelopen griepseizoen (2013/2014) was erg mild, na de uitzonderlijk langdurende epidemie in het seizoen ervoor. Ook liepen minder mensen een longontsteking op. In 2013 waren er evenmin grote uitbraken van de meldingsplichtige luchtweginfectieziekten legionella, papegaaienziekte, Q-koorts en tuberculose. In 2013 werden slechts 19 patiënten gemeld met Q-koorts tegen 66 in 2012. Dit blijkt uit de jaarlijkse surveillance luchtweginfectieziekten 2013 van het RIVM.

Griep en longontsteking leiden elk jaar tot veel ziekenhuisopnames en sterfte in Nederland. Om de veranderingen in de ziektelast goed in de gaten te houden, volgt het RIVM deze trends actief. Het afgelopen griepseizoen was er slechts gedurende vier weken sprake van een griepepidemie. Bij de patiënten met griepachtige klachten kwam naast het influenzavirus vaak RSV (respiratoir syncytieel virus) en neusverkoudheid (rhinovirus) voor. Er kwamen minder mensen met een longontsteking bij de huisarts dan voorgaande seizoenen, maar het aantal patiënten met longontstekingen in verpleeghuizen bleef gelijk.

In vergelijking met griep komen de meldingsplichtige luchtweginfecties in Nederlands maar weinig voor. Ze zijn meldingsplichtig omdat tijdige maatregelen, zoals de besmettingsbron opsporen, belangrijk kunnen zijn om uitbraken of verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. Het RIVM volgt ook potentieel gevaarlijke nieuwe luchtweginfecties die elders in de wereld voorkomen. In mei 2014 werden voor het eerst in Nederland twee patiënten gediagnostiseerd met het MERS coronavirus.

Grafiek RES2013

Home / Documenten en publicaties / 2014 / Afgelopen griepseizoen was erg mild

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu